GAMA stavebná firma s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O nás

Pôsobenie GAMA stavebná firma s.r.o  siaha do roku 1993, kedy vznikla ako nastupnícka firma združenia dvoch fyzických osôb (Jozef Čuj, Jozef Galajda). Od svojho vzniku  ponúka širokú škálu činnostíktorú neustále rozširuje a prispôsobuje potrebám trhu. Nové technologické postupy a inovácia stavebných materiálov s ohľadom na životné porstredie sú každodennou témou. 

Obchodné podmienky

Firma GAMA stavebná firma s.r.o. ako realizačná firma Vám ešte pred začatím stavby pripraví realizačnú cenovú ponuku, ktorá reálne v danom čase ohodnotí stavebné práce a prisluchajúci stavebný materiál na dané stavebné dielo.

Táto naša ponuka uvedie investora do obrazu, aké finančné krytie potrebuje na realizáciu stavby, resp. vytvorí si obraz o cenových úrovniach prác a materiálov. U nás je táto cenová ponuka bezplatná v prípade, že sa rozhodnete, že stavebné práce bude realizovať naša firma.

Po obojstranne odsúhlasenom rozsahu prác s jednotkovými cenami sa dohodne celková cena za daný rozsah a uzatvorí sa Zmluva o dielo. V nej sa upresnia ďalšie nemenej dôležité veci ako:

  • Cena
  • splátkový kalendár a platobné podmienky
  • rozsah a harmonogram prác
  • termín realizácie
  • záruky

V deň nástupu na realizáciu stavebných prác (po podpise Zmluvy o dielo), firma GAMA stavebná firma s.r.o.  berie zálohu na dodávaný stavebný materiál vo výške 20 – 50 % z celkového rozpočtu stavby v závislosti od dohodnutého splátkového kalendára (iba v prípade, že  tak bolo dohodnuté v zmluve). Stavbu realizujú naši kvalifikovaní pracovníci pod odborným vedením stavbyvedúceho.

Na stavbe sa vedie stavebný denník, v ktorom sú zaznamenané všetky pracovné postupy počas celej doby realizácie prác.