GAMA stavebná firma s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O nás

GAMA stavebná firma s.r.o vznikla ako nastupnícka firma združenia dvoch fyzických osôb (Jozef Čuj, Jozef Galajda). Firma pôsobí od roku 1993 a ponúka širokú škálu činností.

Obchodné podmienky

Firma GAMA stavebná firma s.r.o. ako realizačná firma Vám ešte pred začatím stavby pripraví realizačnú cenovú ponuku, ktorá reálne v danom čase ohodnotí stavebné práce a prisluchajúci stavebný materiál na dané stavebné dielo.

Táto naša ponuka uvedie investora do obrazu, aké finančné krytie potrebuje na realizáciu stavby, resp. vytvorí si obraz o cenových úrovniach prác a materiálov. U nás je táto cenová ponuka bezplatná v prípade, že sa rozhodnete, že stavebné práce bude realizovať naša firma.

Po obojstranne odsúhlasenom rozsahu prác s jednotkovými cenami sa dohodne celková cena za daný rozsah a uzatvorí sa Zmluva o dielo. V nej sa upresnia ďalšie nemenej dôležité veci ako:

  • Cena
  • splátkový kalendár a platobné podmienky
  • rozsah a harmonogram prác
  • termín realizácie
  • záruky

V deň nástupu na realizáciu stavebných prác (po podpise Zmluvy o dielo), firma GAMA stavebná firma s.r.o.  berie zálohu na dodávaný stavebný materiál vo výške 20 – 50 % z celkového rozpočtu stavby v závislosti od dohodnutého splátkového kalendára (iba v prípade, že  tak bolo dohodnuté v zmluve). Stavbu realizujú naši kvalifikovaní pracovníci pod odborným vedením stavbyvedúceho.

Na stavbe sa vedie stavebný denník, v ktorom sú zaznamenané všetky pracovné postupy počas celej doby realizácie prác.