Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/g/a/u21683/public_html/cmsimple/cms.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/g/a/u21683/public_html/cmsimple/functions.php on line 11
GAMA stavebná firma s.r.o. - Obchodné podmienky
GAMA stavebná firma s.r.o.
Kukčínova 4
054 01 LEVOČA
Tel.:/FAX: +421 53 4541 795
mobil: +421 (0) 905 493 008, 905 563 747
Aktualizované: 03.08.2009 GAMA > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Firma GAMA stavebná firma s.r.o. ako realizačná firma Vám ešte pred začatím stavby pripraví realizačnú cenovú ponuku, ktorá reálne v danom čase ohodnotí stavebné práce a prisluchajúci stavebný materiál na dané stavebné dielo.

Táto naša ponuka uvedie investora do obrazu, aké finančné krytie potrebuje na realizáciu stavby, resp. vytvorí si obraz o cenových úrovniach prác a materiálov. U nás je táto cenová ponuka bezplatná v prípade, že sa rozhodnete, že stavebné práce bude realizovať naša firma.

Po obojstranne odsúhlasenom rozsahu prác s jednotkovými cenami sa dohodne celková cena za daný rozsah a uzatvorí sa Zmluva o dielo. V nej sa upresnia ďalšie nemenej dôležité veci ako:

  • Cena
  • splátkový kalendár a platobné podmienky
  • rozsah a harmonogram prác
  • termín realizácie
  • záruky

V deň nástupu na realizáciu stavebných prác (po podpise Zmluvy o dielo), firma GAMA stavebná firma s.r.o.  berie zálohu na dodávaný stavebný materiál vo výške 20 – 50 % z celkového rozpočtu stavby v závislosti od dohodnutého splátkového kalendára (iba v prípade, že  tak bolo dohodnuté v zmluve). Stavbu realizujú naši kvalifikovaní pracovníci pod odborným vedením stavbyvedúceho.

Na stavbe sa vedie stavebný denník, v ktorom sú zaznamenané všetky pracovné postupy počas celej doby realizácie prác.

CMSimple Legal Notices | Powered by CMSimple | Design by CMSimple.sk | Login